ขอแนะนำให้ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งจะมีการออกรางวัลวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจะมีรางวัลที่รอง

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564 เป็นการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อช่วยให้คนไทยมีโอกาสได้รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยทั้งหมดมีทรัพย์สินที่จัดสรรไว้ทั้งหมดได้รับมูลค่าทั้งหมดที่มีมูลค่ารวมกันมากถึง 2,000 ล้านบาท และมีรางวัลรวมกันมากถึง 700 รางวัล ทั้งหมด ได้แก่ รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 500 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 300 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ ในราคาต่ำกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ ในราคาต่ำกว่า 10,000 บาท อีกด้วย

1. ผู้เล่นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเทศไทย

2. ผู้เล่นจะต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนวันที่จัดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด

4. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่กำหนดโดยรัฐบาล

5. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีจำนวนรายการที่กำหนดโดยรัฐบาล

6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาว่ามีจำนวนรายการที่กำหนดโดยรัฐบาลอยู่หรือไม่

7. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาว่ามีรายการที่กำหนดโดยรัฐบาลอยู่หรือไม่

8. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาว่ามีรายการที่กำหนดโดยรัฐบาลอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

9. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาว่ามีรายการที่กำหนดโดยรัฐบาลอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ และต้องทำการตรวจสอบการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1 กันยายน 2564 ผลรางวันที่ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีรางวัลรวมเป็นเงินรวมกว่า 10,000 บาท จะต้องไปตรวจสอบสิทธิ์การรับรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในภาคที่ท่านอยู่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล และผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีรางวัลรวมเป็นเงินรวมกว่า 10,000 บาท จะต้องมาดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์จริงในสำนักงานในภาคที่ท่านอยู่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่มาตรวจสอบสิทธิ์ภายในกำหนดจะถือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1 กันยายน 2564 นั้นสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังได้ประกาศกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบสิทธิ์และการรับรางวัลให้ทราบด้วย ทั้งนี้ การตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำผู้ได้รับรางวัลไปตรวจสอบสิทธิ์ ในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งLINK:
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด 1 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *