1. หวยหุ้นไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หมายเลขที่แนะนำคือ 35, 37, 39, 40, 44, 49.

หวยงวดที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำรายการซื้อหวยรางวัลที่ 1 ในประเทศไทย ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับคือรวมกันทั้งหมดได้รางวัลรวมกันทั้งหมดจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดมีทั้งหมดจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดได้รางวัลรวมกันทั้งหมดจำนวนเงินรวมกันทั้งหมด มีทั้งหมดจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดที่ได้รับคือ รางวัลที่ 1 จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับคือ รางวัลที่ 1 จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับคือ รางวัลแรกที่ได้รับคือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ได้รับมีจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดได้รางวัลรวมกันทั้งหมดจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดมีจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดได้รางวัลรวมกันทั้งหมด จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับคือ เงินรางวัลที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท และรางวัลที่ 2 จำนวนเงินรวมกันทั้งหมดที่ได้รับคือ เงินรางวัลที่ 2 จำนวน 500,000 บาท

1. การซื้อหวยต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี ขึ้นไป และมีบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

2. การซื้อหวยจะต้องมีบัตรเดบิตหรือเช็คยอดเงินที่มากกว่าราคาตั๋วที่กำหนด

3. การซื้อหวยต้องทำการชำระเงินโดยทางโอนเงินเพื่อยืนยันการซื้อ

4. ผู้ซื้อจะได้รับหมายเลขตั๋วหวยที่ชำระเงินแล้ว และทางราชการจะทำการออกรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. การซื้อหวยจะสิ้นสุดภายในวันที่กำหนด และทางราชการจะทำการออกรางวัลภายในวันนั้น

หวยงวดที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทายผลรางวัลได้ดังนี้ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 คือ ตัวเลขที่ได้รับรางวัลคือ หมายเลข 0-2-7-8-1 รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 คือ รางวัลที่ได้รับแต่ละรางวัล คือ รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 1,000,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 20 รางวัลที่ได้รับรางวัลแต่ละรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท รวมทั้งหมดได้รับรางวัลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 3,510,000 บาท โดยรางวัลทั้งหมดนี้จะถูกจ่ายออกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในงวดนี้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้LINK:
หวย งวด 1 กรกฎาคม 2563
หวย งวด 1 กรกฎาคม 2563
หวย งวด 1 กรกฎาคม 2563
หวย งวด 1 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *