1. กระทรวงการคลัง: กรอกทะเบียนภาษี 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 3. กระทรวง

สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการจัดการประกวดจ้างที่ใช้ทำการระดมทุนและจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล ในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยการจัดการประกวดจ้างนี้จะมีการจัดทำระบบการจัดสรรทรัพย์สินให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องและมีการจัดทำการประกวดจ้างให้กับผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำการระดมทุน และจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งการจัดการประกวดจ้างนี้จะมีการประกาศผลการประกวดจ้างในวันที่ 16 เมษายน 2564 และจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กำหนดไว้

1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 เมษายน 2564

2. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 เมษายน 2564 ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2564

3. ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยทางผู้จัดกิจกรรม

4. ผู้เล่นจะต้องทำการสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎการเล่นที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด เพื่อรับรางวัลที่กำหนด

5. ผู้เล่นจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยทางผู้จัดกิจกรรม

6. รางวัลที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด

สำหรับครั้งนี้ รัฐบาลได้มีการจัดทำการจับฉลากสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีรางวัลที่จะได้รับคือ รางวัลแรกคือ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกัน 10 แสนบาท รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกัน 50 พันบาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกัน 20 พันบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์รัฐบาลได้ทันที รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารของการจับฉลากสลากกินแบ่งรัฐบาล ในสื่อต่างๆ ได้อีกด้วยLINK:
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 เมษายน 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 เมษายน 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 เมษายน 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *