1. ทำการสมัครสมาชิกในระบบสลากรัฐบาลก่อนเพื่อรับรหัสสมาชิกที่จะใช้ในการออกสลากรัฐบาลวันนี้ 2. ทำการชำระ

The Thai National Lottery, which is run by the Government Lottery Office, was first established in 1874 as a way to generate additional revenue for the government. It has been a popular form of gambling ever since, with the draw taking place on the first and 16th of every month. Today, the lottery is still a major source of revenue for the government, generating billions of baht each year. The lottery is also seen as a form of entertainment for many Thais, with the chance to win big prizes providing a sense of excitement and anticipation.

1. ผู้ที่อยู่ในอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถออกสลากรัฐบาลได้

2. การออกสลากรัฐบาลจะต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องสำหรับการยืนยันตัวตน

3. ผู้ที่จะออกสลากรัฐบาลจะต้องชำระเงินก่อนที่จะออกสลาก

4. การออกสลากรัฐบาลจะต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ถูกต้อง

5. ผู้ที่ออกสลากรัฐบาลจะต้องรอรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากที่สลากถูกออก

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานที่ถูกต้องในการยืนยันตัวตนก่อนที่จะรับรางวัล

การออกสลากรัฐบาลวันนี้อยู่ในช่วงที่สองของการออกสลากรัฐบาลครั้งนี้ ซึ่งจะมีผลตัดสินวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะออกสลากรัฐบาลวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ในราคาตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท ต่อใบ โดยรอบที่สองจะออกสลากรัฐบาลในราคาที่ต่ำกว่ารอบแรก ชนิดของสลากที่จะออกในรอบที่สองนี้จะเป็น สลากรัฐบาลชิงโชค และสลากรัฐบาลน้ำเต้าปูปลา ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท ต่อใบ อีกทั้งยังมีการออกสลากรัฐบาลชิงทองคำ ในราคาที่ต่ำกว่ารอบแรก ชนิดของสลากที่จะออกในรอบที่สองนี้จะเป็น สลากรัฐบาลชิงโชค และสลากรัฐบาลน้ำเต้าปูปลา ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท ต่อใบ และสลากรัฐบาลชิงทองคำ ในราคาที่ต่ำกว่ารอบแรก ซึ่งราคาต่ำสุดที่จะออกสลากรัฐบาลชิงทองคำนี้คือ 500 บาท ต่อใบ และราคาสูงสุดที่จะออกสลากรัฐบาลชิงทองคำนี้คือ 5,000 บาท ต่อใบLINK:
การ ออก สลาก รัฐบาล วัน นี้
การ ออก สลาก รัฐบาล วัน นี้
การ ออก สลาก รัฐบาล วัน นี้
การ ออก สลาก รัฐบาล วัน นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *