หวยมิถุนายน ที่แนะนำสั้น ๆ คือ หมายเลข 1, 4, 10, 11, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49.

2562

หวยมิถุนายน 2562 มีรางวัลที่จับฉลากที่สูงที่สุดในประวัติของหวยชุดนี้ คือรางวัลที่หนึ่ง คือรางวัลที่สอง และรางวัลที่สาม ซึ่งรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองได้รับรางวัลมูลค่าทั้งหมด 2,000,000 บาท รางวัลที่สามที่ได้รับรางวัลมูลค่าทั้งหมด 1,000,000 บาท และรางวัลที่สี่ที่ได้รับรางวัลมูลค่าทั้งหมด 500,000 บาท รวมทั้งหมด 3,500,000 บาท ในรอบนี้ มีผู้โชคดีทั้งหมด 8 คน ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สอง และรางวัลที่สาม และรางวัลที่สี่ โดยรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองจับฉลากที่มีหมายเลขที่ออกมาคือ เลขที่ 1 และเลขที่ 2 และรางวัลที่สามที่จับฉลากที่มีหมายเลขที่ออกมาคือ เลขที่ 3 และรางวัลที่สี่ที่จับฉลากที่มีหมายเลขที่ออกมาคือ เลขที่ 4 2563

1. การเล่นหวยจะต้องเป็นการเลือกตัวเลขจำนวน 6 ตัวเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 45 โดยแต่ละตัวเลขต้องไม่ซ้ำกัน

2. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสิทธิ์ก่อนที่จะสามารถเล่นหวยได้

3. ผู้เล่นจะต้องระบุชนิดของการเล่นหวยที่ต้องการเล่น เช่น แทงหวยชุด หรือ แทงหวยสามตัว

4. ผู้เล่นจะต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการเดิมพัน

5. ผู้เล่นจะต้องระบุวันที่ที่ต้องการเล่นหวย

6. ผู้เล่นจะต้องรอผลลัพธ์ของการเล่นหวยที่ต้องการเพื่อดูว่ามีการได้รับรางวัลหรือไม่

7. ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบต่อการเล่นหวยที่ทำขึ้นทั้งหมด และต้องรับผลลัพธ์ที่ได้อย่างต่อเนื่อง 2563

หวยมิถุนายน 2563 ได้รางวัลที่สูงสุดออกมาในรอบที่ผ่านมา คือ รางวัลที่ 1 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 32 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 3 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 80 พันบาท รางวัลที่ 4 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 40 พันบาท รางวัลที่ 5 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 20 พันบาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 6 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 10 พันบาท รางวัลที่ 7 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 5 พันบาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 8 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2 พันบาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 9 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1 พันบาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 10 ที่มีจำนวนเงินที่ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 500 บาท และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ในรอบที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้ออกมาจากการออกรางวัลของหวย มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วLINK:
หวย มิถุนายน
หวย มิถุนายน
หวย มิถุนายน
หวย มิถุนายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *