1. อ่านกฎกติกาในการเล่นสลากกองทุนรวมก่อนเล่น 2. ตรวจสอบชื่อของกองทุนที่ท่านสนใจให้ดีที่สุด 3. ตรวจสอบอัต

The Lottery Office of the Royal Thai Government (LOT) is a government agency responsible for managing the lottery system in Thailand. It was established in 1961 under the Lottery Act of 1961 and is currently under the supervision of the Ministry of Finance.

The LOT is responsible for the administration of the lottery system, including the design and production of lottery tickets, the collection and distribution of lottery prizes, and the regulation of lottery operations. It also oversees the operation of the lottery draw and the distribution of lottery prizes.

The LOT is also responsible for the promotion of the lottery system and the development of lottery products. It works closely with the private sector to promote the lottery system and to develop new lottery products.

The LOT also provides advice to the government on lottery policy and the regulation of the lottery system. It works closely with the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior, and other government departments in the formulation of lottery policy and the implementation of the lottery system.

1. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสมัครก่อนที่จะเข้าร่วมการสลากกองสลาก
2. ผู้เล่นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการสมัคร
3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสลากก่อนที่จะเข้าร่วมการสลากกองสลาก
4. ผู้เล่นจะต้องระบุจำนวนหมายเลขที่จะเล่น
5. ผู้เล่นจะต้องระบุจำนวนรอบที่จะเล่น
6. ผู้เล่นจะต้องระบุวันและเวลาที่จะเล่น
7. ผู้เล่นจะต้องรอผลรางวัลจากการสลากกองสลากที่เล่นได้
8. ผู้เล่นจะต้องยืนยันการชำระเงินก่อนที่จะรับรางวัล
9. ผู้เล่นจะต้องรักษาใบเสร็จและหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อยืนยันการชำระเงินและรับรางวัล
10. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นทั้งหมดที่กำหนดไว้กินแบ่ง

ตรวจสลากกินแบ่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 ผลรางวัลที่ออกมาพร้อมกับรางวัลใหญ่ เป็นรางวัลแรกของปี 2563 กองทุนรวมทั้งหมดจำนวน 1 ล้านบาท โดยรางวัลที่ออกมาพร้อมกับรางวัลใหญ่ คือ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 5 ล้านบาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 2 ล้านบาท รางวัลที่ 4 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 1 ล้านบาท รางวัลที่ 5 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 500,000 บาท รางวัลที่ 6 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 200,000 บาท และรางวัลที่ 7 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงินรางวัลใหญ่คือ 100,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละรางวัลนั้น จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกโดยกรมสรรพากร ด้วยอัตราภาษีที่กำหนด โดยทางกองสลากกินแบ่งจะจัดส่งเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563LINK:
ตรวจ สลาก กอง สลาก
ตรวจ สลาก กอง สลาก
ตรวจ สลาก กอง สลาก
ตรวจ สลาก กอง สลาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *