เลขท้าย 2 ตัวที่แนะนำคือ 12, 23

หวยออกครั้งที่ 16 ของปี พ.ศ. 2564 มีรางวัลที่ออกมาได้ดังนี้

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 03966755

รางวัลที่ 2 มูลค่า 3 ล้านบาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 93963364

รางวัลที่ 3 มูลค่า 1 ล้านบาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 09939255

รางวัลที่ 4 มูลค่า 5,000 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 39365399

รางวัลที่ 5 มูลค่า 3,000 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 09399663

รางวัลที่ 6 มูลค่า 2,000 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 99533665

รางวัลที่ 7 มูลค่า 1,000 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 93536399

รางวัลที่ 8 มูลค่า 500 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 99993655

รางวัลที่ 9 มูลค่า 300 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 93936665

รางวัลที่ 10 มูลค่า 200 บาท โดยรางวัลนี้ได้รับโดยหมายเลขที่ออกมาคือ 93599399

หวยออกครั้งที่ 16 ของปี พ.ศ. 2564 นั้น ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมาก และเป็นที่นิยมของคนในชุมชนทั่วไป เนื่องจากมีรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท ทำให้มีคนตามหวยไปมากขึ้น

1. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายที่กำหนด และจะต้องเป็นการที่มีการจัดการโดยกระทรวงการคลัง

2. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องไม่เป็นการที่ทำให้ผู้เล่นมีความเสี่ยงทางกฎหมาย

3. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องไม่ส่งผลให้ผู้เล่นพิการทางกฎหมาย

4. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการรับชำระเงินในการเล่นที่เป็นที่น่าเชื่อถือ

5. ในการเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทย จะต้องมีการจัดการโดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการหวย

6. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัย

7. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลของผู้เล่น

8. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการหวยโดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์

9. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการกำหนดคุณภาพของการจัดการหวยที่มีคุณภาพ

10. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการระบุราคาที่ถูกต้องและที่เหมาะสม

11. การเล่นหวยที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยจะต้องมีการป้องกัน

สำนักข่าวกรุงเทพฯ ได้รายงานเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ว่า หวยรางวัลที่ 1 ที่ออกมาในรอบที่ผ่านมาคือ หมายเลขที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ซึ่งทั้งหมดนั้นมีรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 รวมทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งหมดที่จ่ายออกในรอบนี้คือรวมทั้งหมด 2,964 ล้านบาท ซึ่งจะถูกแบ่งเป็นรางวัลที่ 1 ที่จ่ายออกมาทั้งหมด 2,834 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ที่จ่ายออกมาทั้งหมด 120 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 ที่จ่ายออกมาทั้งหมด 10 ล้านบาท โดยมีผู้เล่นที่ถูกรางวัลทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งหมดได้รับเงินรางวัลทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด 2,964 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกแบ่งให้แก่ผู้เล่นที่ถูกรางวัลในรอบนี้ในอันดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้LINK:
หวย ออก 16 มิถุนายน 2564
หวย ออก 16 มิถุนายน 2564
หวย ออก 16 มิถุนายน 2564
หวย ออก 16 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *