1. ค้นหาโจ๊กเกอร์ที่เหมาะกับคุณที่ดีที่สุด โดยที่คุณจะได้รับความสนุกที่สุด และมีโอกาสในการชนะมากที่สุ

Joey “Jaws” Chestnut is an American competitive eater. He is currently ranked first in the world by Major League Eating. He is best known for winning the Nathan’s Hot Dog Eating Contest annually since 2007.

Chestnut was born on November 25, 1983 in Vallejo, California. He attended San Jose State University and studied engineering. He is currently a professional eater and holds multiple world records.

Chestnut began his competitive eating career in 2005 by entering the Wing Bowl, an annual Philadelphia-based chicken wing eating competition. He finished in third place and was offered a contract by Major League Eating (MLE). He then went on to win the Nathan’s Hot Dog Eating Contest in 2007, setting a new world record of 66 hot dogs in 12 minutes.

Since then, Chestnut has continued to dominate the competitive eating circuit, winning numerous titles and setting multiple world records. He holds the world records for eating the most hot dogs (74), hamburgers (133), tacos (111), and pork ribs (14.5 pounds). He has also won the Nathan’s Hot Dog Eating Contest a total of 12 times.

In addition to his competitive eating career, Chestnut is also a philanthropist. He has been involved in numerous charitable events and has donated to various causes. He is also an ambassador of the International Federation of Competitive Eating.

1. เกมของโจ๊กเกอร์จะต้องมีอย่างน้อย 2 คน และไม่เกิน 8 คน ที่จะเล่น
2. แต่ละคนจะต้องชำระเงินเข้าร่วมเกมก่อนที่จะเริ่มเล่น และชำระเงินเท่ากัน
3. แต่ละคนจะต้องทำการสุ่มการ์ดที่จะได้รับก่อนที่จะเริ่มเล่น
4. ในการเล่นโจ๊กเกอร์ แต่ละคนจะต้องทำการเดินเท้าตามลำดับ โดยที่คนแรกที่จะเดินเท้าคือคนที่มีการ์ดที่มีค่าสูงที่สุด
5. การเดินเท้าในแต่ละรอบจะต้องทำการสลับการ์ดระหว่างที่มีค่าน้อยที่สุดและค่าสูงที่สุด
6. ในการจ่ายรางวัล ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทั้งหมดที่ชำระเข้าร่วมเกม

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโจ๊กเกอร์ ข่าวสารล่าสุดคือ วันนี้มีการเปิดรับสมัครโจ๊กเกอร์ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีการรับสมัครจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน เช่น ทักษะในการเล่นโจ๊กเกอร์ รวมทั้งการส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่อยืนยันความเป็นจริงของผู้สมัคร

รวมถึงมีการจัดอบรมการเล่นโจ๊กเกอร์ให้กับผู้ที่สมัครและสามารถรับชมการแข่งขันโจ๊กเกอร์จากนักกีฬาชั้นนำ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับความรู้ในการเล่นโจ๊กเกอร์และมีความพร้อมในการแข่งขันLINK:
สมัคร โจ๊ก เกอร์
สมัคร โจ๊ก เกอร์
สมัคร โจ๊ก เกอร์
สมัคร โจ๊ก เกอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *