ลอตเตอรี่ที่ 1 เมษายน 2564 คือ หมายเลข 6, 17, 24, 32, 37, 45 และหมายเลขเด็ดคือ 45

Chex Lottery is a lottery game that was launched in April 2564 in Thailand. It is operated by the Government Lottery Office and is the first lottery game in the country to be based on a computerized system. The game is based on a 6/45 matrix, meaning that players must pick 6 numbers from a pool of 45. The jackpot prize is set at a minimum of 10 million baht, and the odds of winning the jackpot are 1 in 8.14 million. The game also features several smaller prizes, including a second prize of 1 million baht and a third prize of 200,000 baht. In addition, players can also win a bonus prize of 10,000 baht for matching 5 numbers. The game is drawn twice a week on Tuesdays and Fridays at 8:00 pm local time.

1. ผู้เล่นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี เพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
2. การแข่งขันจะดำเนินการตามกติกาที่กำหนดโดยผู้จัดการ
3. ผู้เล่นต้องใช้หวยที่ถูกต้องในการทำการแทง
4. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่กำหนดโดยผู้จัดการ
5. การแข่งขันจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดโดยผู้จัดการ

ลอตเตอรี่ประเทศไทยได้ประกาศผลรางวัลที่ออกมาในรอบที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งการแสดงผลที่ดีที่สุดออกมาคือ ผู้เล่นที่ชนะรางวัลที่หนึ่งได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่า 1.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแสดงผลลอตเตอรี่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่ได้รับรางวัลที่สองรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาท รวมทั้งผู้เล่นที่ได้รับรางวัลที่สามรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท และมีผู้เล่นที่ชนะรางวัลที่สี่รางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้จะแสดงถึงความสุขของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลที่ใหญ่ในการแสดงผลลอตเตอรี่ประเทศไทย ณ วันนี้แล้วLINK:
เช็ค ลอตเตอรี่ 1 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 1 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 1 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 1 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *