ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปัจจุบันคือ เลขท้าย 2 ตัว คือ กก. 8 และ ขข. 6

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการจัดอันดับที่จะระบุรางวัลที่จะได้รับในการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ มีรางวัลที่ระบุไว้ทั้งหมด 8 รางวัล คือ รางวัลแรก รางวัลที่สอง รางวัลที่สาม รางวัลที่สี่ รางวัลที่ห้า รางวัลที่หก รางวัลที่เจ็ด รางวัลที่แปด และรางวัลที่เก้า ซึ่งรางวัลแต่ละรางวัลจะมีมูลค่าและจำนวนที่แตกต่างกัน อยู่ตามที่กำหนดไว้ในกฎการสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัจจุบัน งวดที่ 1686 วันที่ 6 เมษายน 2563 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1686 มีรางวัลดังนี้ รางวัลแรก มูลค่า 1,000,000 บาท รางวัลที่สอง มูลค่า 500,000 บาท รางวัลที่สาม มูลค่า 300,000 บาท รางวัลที่สี่ มูลค่า 200,000 บาท รางวัลที่ห้า มูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่หก มูลค่า 50,000 บาท รางวัลที่เจ็ด มูลค่า 20,000 บาท รางวัลที่แปด มูลค่า 10,000 บาท และรางวัลที่เก้า มูลค่า 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,835,000 บาท

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไป เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. ผู้เล่นต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากร้านขายสลากที่ได้รับอนุญาตโดยกรมการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. ผู้เล่นต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเงินที่กำหนดโดยกรมการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. ผู้เล่นต้องรับรองว่าจะทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความสนุกและการชนะทางการพนันเท่านั้น

5. ผู้เล่นต้องระวังการเสียเงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะต้องรับผิดชอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต

6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในรายงวดที่ซื้อได้ และยืนยันผลการเล่นที่ถูกต้องโดยกรมการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปัจจุบันคือ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 30 ล้านบาท พร้อมด้วยเลขท้าย 3 ตัวที่ได้รับรางวัลย่อยทั้งหมด 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 5 ล้านบาท พร้อมด้วยเลขท้าย 3 ตัวที่ได้รับรางวัลย่อยทั้งหมด 1 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท พร้อมด้วยเลขท้าย 3 ตัวที่ได้รับรางวัลย่อยทั้งหมด 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 4 ถึง รางวัลที่ 7 และรางวัลที่ 10 ที่ได้รับเงินรางวัลอื่น ๆ รวมกันทั้งหมดอีก 4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 11 ถึง รางวัลที่ 20 ที่ได้รับรางวัลย่อยทั้งหมด 10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น เงินรางวัลทั้งหมดที่จะได้รับในงวดนี้คือ 46 ล้านบาท ซึ่งจะถูกจ่ายให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในงวดนี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563LINK:
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด ปัจจุบัน
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด ปัจจุบัน
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด ปัจจุบัน
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *