การตรวจสอบหวย 17 และ 1 64 รัฐบาลที่ถูกต้องคือ ผลรางวัลที่ถูกต้องจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือบนหน้าจอข

ตรวจหวย รัฐบาลครั้งที่ 17 ประกาศผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่รัฐบาลประกาศรางวัลที่มีการจัดทำโดยกระทรวงการคลัง และการตรวจสอบเงินและสินทรัพย์ทางราชการ ในปีนี้ มีทั้งหมด 5 รางวัลที่มีรางวัลที่สูงสุดเท่ากับ 30 ล้านบาท และรางวัลที่อื่นๆ ที่มีรางวัลที่สูงสุดเท่ากับ 1 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดเท่ากับรางวัลที่มีรางวัลที่สูงสุดเท่ากับ 31,845,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้ รางวัลที่ 1 ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ นายอัศวพันธ์ ชัยเดชมงคล จังหวัดสุรินทร์ รางวัลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ นายสุรชัย ศรีนันทวัฒน์ จังหวัดชลบุรี รางวัลที่ 3 ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ นายประทีป พิทักษ์ศิริ จังหวัดชลบุรี รางวัลที่ 4 ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ นายสมชาย ชัยพันธุ์ จังหวัดระยอง และรางวัลที่ 5 ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ นายชัยชนะ สุวรรณจันทร์ จังหวัดนนทบุรี

1. ทุกคนที่สนใจจะต้องซื้อตั๋วหวยรัฐบาลที่มีราคา 17 บาทต่อตั๋ว และมีหมายเลข 1 ถึง 64 ตัว

2. ทุกคนที่ซื้อตั๋วจะได้รับหมายเลขที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 64 ตัวและจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขที่ซื้อ

3. ผู้ชนะจะต้องมีหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่ปรากฏออกมาในรางวัลหวยรัฐบาลที่ประกาศไว้

4. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ตรงกับรางวัลที่ประกาศไว้ในการตรวจสอบหวยรัฐบาล

รัฐบาลประกาศรางวัลหวยรัฐบาลวันที่ 17 เมษายน 2564 ออกมาแล้ว รางวัลที่ออกมาในรอบนี้คือ เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกมาได้คือ 64 รางวัลที่ออกมาในรอบนี้มีดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 6,000,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 300,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 150,000 บาท รางวัลที่ 4 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 60,000 บาท รางวัลที่ 5 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 30,000 บาท และรางวัลที่ 6 เป็นเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 10,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 6,000,000 บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 300,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีการจัดออกรางวัลพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ทำการซื้อหวยในรอบนี้สามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.lottery.go.th และทางโทรศัพท์ 1674 ได้เลยLINK:
ตรวจ หวย 17 1 64 รัฐบาล
ตรวจ หวย 17 1 64 รัฐบาล
ตรวจ หวย 17 1 64 รัฐบาล
ตรวจ หวย 17 1 64 รัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *