รางวัลที่ 1 รางวัลทอง รางวัลทองแดง รางวัลทองคำ รางวัลทองสีทอง รางวัลขั้นที่ 2 รางวัลเงินสดรางวัลที่ 3 รางวั

ในปี 2020 การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุดได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ได้รับการออกโดยกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐบาลการเงิน และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการลงทุน ซึ่งมีการจัดทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดือนนี้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2020 ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดที่ออกจำนวนมากถึง 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนรางวัลที่จับได้ดังนี้ รางวัลที่ 1 มูลค่า 50 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 20 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 5 ล้านบาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 2 ล้านบาท และรางวัลที่ 6 มูลค่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 7 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลที่ 8 มูลค่า 300,000 บาท และรางวัลที่ 9 มูลค่า 200,000 บาท

1. ผู้เข้าร่วมการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

2. ผู้เข้าร่วมการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมการออกสลากก่อนทุกครั้ง

3. ผู้เข้าร่วมการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและปลอดภัย

4. ผลการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศในวันที่กำหนดโดยทางรัฐบาล และจะต้องรับรองโดยทางรัฐบาล

5. ผู้ที่ถูกเลือกในการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องชำระภาษีที่กำหนดโดยทางรัฐบาลก่อนทุกครั้ง

ผลการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุดได้รับการประกาศโดยกระทรวงการคลัง ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่กรมสรรพากร ซึ่งผลการออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้มีทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวนเงินทั้งหมด 30 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวนเงินทั้งหมด 10 ล้านบาท รางวัลที่ 3 จำนวนเงินทั้งหมด 5 ล้านบาท รางวัลที่ 4 จำนวนเงินทั้งหมด 2 ล้านบาท และรางวัลที่ 5 จำนวนเงินทั้งหมด 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลเสมือนแรกที่จะได้รับรางวัลทั้งหมด 4 รางวัลทั้งหมดจำนวนเงินทั้งหมดรวมกันเท่ากับ 1 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้แก่ผู้โชคดีที่ออกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้LINK:
ผล การ ออก สลาก สลากกินแบ่ง รัฐบาล ล่าสุด
ผล การ ออก สลาก สลากกินแบ่ง รัฐบาล ล่าสุด
ผล การ ออก สลาก สลากกินแบ่ง รัฐบาล ล่าสุด
ผล การ ออก สลาก สลากกินแบ่ง รัฐบาล ล่าสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *