การแนะนำสั้น ๆ สำหรับหวยแกรนด์ดราก้อน 4D คือ ให้ท่านทำการคัดกรองหมายเลขที่อยู่ในช่วงที่ท่านสามารถทำการเ

หวยแกรนด์ดราก้อน 4D เป็นหวยที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยการจัดหวยนี้เป็นการจับรางวัลที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันจากหวยอื่นๆ ที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการจัดหวยทั้งหมดอยู่ที่ 4 รอบต่อวัน ซึ่งรอบแรกจะอยู่ที่เวลา 8.00 น. รอบที่สองจะอยู่ที่เวลา 11.00 น. รอบที่สามจะอยู่ที่เวลา 16.00 น. และรอบสุดท้ายจะอยู่ที่เวลา 19.00 น. ในการจัดหวยนี้จะมีการจับรางวัลที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรางวัลที่จะได้รับได้ดังนี้ รางวัลที่ 1 จะได้รับรางวัลเงินรางวัลที่สูงสุดของรางวัลทั้งหมด และรางวัลที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินรางวัลที่สูงกว่ารางวัลที่ 3 จนถึงรางวัลที่ 10 ซึ่งรางวัลที่ 10 จะได้รับรางวัลเงินรางวัลที่ต่ำสุดของรางวัลทั้งหมด

1. ผู้เล่นต้องชำระค่าสมัครก่อนที่จะเล่นหวยแกรนด์ดราก้อน 4D

2. ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลข 4 หลักที่ต้องการเล่น และชำระค่าสมัครก่อนที่จะเข้าร่วมการเล่น

3. การเล่นหวยแกรนด์ดราก้อน 4D จะมีรางวัลที่จะได้รับในทุกรอบการออกรางวัล

4. ผู้เล่นจะต้องตรวจสอบหมายเลขที่ออกมาในรอบการออกรางวัลที่สอดคล้องกับหมายเลขที่กรอกไว้ก่อนหน้า

5. ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะ

6. การเล่นหวยแกรนด์ดราก้อน 4D จะมีกฎที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจะถูกตัดสิทธิ์จากการเล่น

หวยแกรนด์ดราก้อน 4D คือ หวยที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และอาทิตย์ โดยสามารถซื้อตั๋วหวยได้ที่สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ที่จำหน่ายตั๋วหวย หรือทางเว็บไซต์ได้ทั้งหมด การออกรางวัลของหวยแกรนด์ดราก้อน 4D จะมีรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาท และรางวัลที่ 4 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500 บาท รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะถูกประกาศเมื่อทุกวันอาทิตย์ และรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 จะถูกประกาศเมื่อทุกวันพุธ เพื่อทำให้ผู้ซื้อตั๋วหวยมีโอกาสได้รับรางวัลที่ดีที่สุดLINK:
หวย แก รน ด์ ด รา ก้อน 4d
หวย แก รน ด์ ด รา ก้อน 4d
หวย แก รน ด์ ด รา ก้อน 4d
หวย แก รน ด์ ด รา ก้อน 4d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *