1. Animal Crossing: New Horizons (Switch) 2. Minecraft (PC, Switch, Xbox, PlayStation) 3. Stardew Valley (PC, Switch, Xbox, PlayStation) 4. Super Mario Odyssey (Switch) 5. Splatoon 2 (Switch) 6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) 8. Pokémon Sword and Shield (Switch) 9. Lego Worlds (PC, Switch, Xbox, PlayStation) 10. Rayman Legends (PC, Switch, Xbox, PlayStation)

เด็กผู้หญิงชื่อ กันตรี มีความสนใจในเกมตั้งแต่อายุยังน้อย มันเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กในชั้นเรียนของเธอและกลุ่มเพื่อนของเธอ กันตรีชอบเล่นเกมส์ที่ช่วยให้เธอพัฒนาทักษะทางการคิดและทักษะทางภาษา เช่น การตัดสินใจ และการตอบคำถาม เธอยังชอบเล่นเกมส์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันที่เธอสามารถทำให้เธอรู้สึกเก่งและนักลงทุนที่ดี เช่น เกมการตลาดหุ้น และเกมการลงทุนที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ กันตรียังชอบเล่นเกมส์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เธอชอบ เช่น เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ หรือการเดินทางทั่วโลก กันตรียังชอบเล่นเกมส์ที่เป็นสนุกและสนุก เช่น เกมส์ที่ใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน และเกมส์ที่ช่วยให้เด็กรู้จักกันดีขึ้น เช่น เกมส์ที่ใช้ทักษะการพูดคุย หรือการแข่งขัน

1. เด็กผู้หญิงจะต้องรักษาสภาพที่ปลอดภัยในระหว่างการเล่นเกม
2. เด็กผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้ปกครองกำหนดให้ดูแลตนเองในระหว่างการเล่นเกม
3. เด็กผู้หญิงจะต้องรักษาสภาพที่ปลอดภัยและรักษาความสงบสุขของผู้อื่นในระหว่างการเล่นเกม
4. เด็กผู้หญิงจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้ปกครองกำหนดให้ในการคุมการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกม
5. เด็กผู้หญิงจะต้องรักษาสภาพที่ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกม
6. เด็กผู้หญิงจะต้องรักษาสภาพที่ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกมและปฏิบัติตามกฏการเล่นที่ผู้ปกครองกำหนดให้
7. เด็กผู้หญิงจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกมอย่างปลอดภัยและรักษาความสงบสุขของผู้อื่นในระหว่างการเล่นเกม

เกมส์ที่เด็กผู้หญิงชอบมากที่สุดคือ การผจญภัยทางอากาศของ Disney ซึ่งมีชื่อว่า “Disney’s Sky Adventure” เป็นเกมที่ทำให้เด็กผู้หญิงสามารถร่วมกันเที่ยวบินอวกาศกับสัตว์น้อยที่ชื่อว่า “Magic” พร้อมทั้งพบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นในอวกาศ นอกจากนี้ยังมีเกมอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงสนุกสนาน เช่น เกมการท่องเที่ยวของ Disney ที่ชื่อว่า “Disney’s Vacation” ซึ่งจะทำให้เด็กผู้หญิงสามารถท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมกับสัตว์น้อยของพ่อแม่ที่ชื่อว่า “Mickey” นอกจากนี้ยังมีเกมส์อื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงสนุกสนานรวมทั้งสามารถทำเกมร่วมกับเพื่อนร่วมห้องได้ด้วยLINK:
เกม ของ เด็ก ผู้หญิง
เกม ของ เด็ก ผู้หญิง
เกม ของ เด็ก ผู้หญิง
เกม ของ เด็ก ผู้หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *