รางวัลที่หนึ่ง: หมายเลข 6, 11, 15, 24, 30, 32 รางวัลที่สอง: หมายเลข 9, 17, 22, 28, 36, 46 รางวัลที่สาม: หมายเลข 3, 7, 10, 20, 32, 43

The 16th March 2561 lottery draw saw a total of 8,965,906 tickets sold nationwide. The winning numbers were 1, 5, 8, 9, 16, 22, 24 and 28. The jackpot prize of ฿30 million was won by a single ticket holder from Chiang Mai, who chose to remain anonymous. The second prize of ฿1 million was won by a ticket holder from Bangkok and the third prize of ฿500,000 was won by a ticket holder from Nakhon Ratchasima. There were also 5,244 consolation prizes of ฿10,000 each.

1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
2. ผู้เล่นจะต้องซื้อหมายเลขลอตเตอรี่ที่กำหนด ในราคาที่กำหนดก่อนจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
3. เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขัน เขาจะต้องกรอกหมายเลขที่อยู่ในบัตรลอตเตอรี่ที่สามารถดูได้ที่หน้ารางวัล
4. ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลขลอตเตอรี่ที่อยู่ในบัตรลอตเตอรี่ในช่วงเวลาที่กำหนด
5. ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลขลอตเตอรี่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหมายเลขลอตเตอรี่
6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขลอตเตอรี่ที่อยู่ในบัตรลอตเตอรี่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหมายเลขลอตเตอรี่
7. ผู้เล่นจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการตรวจสอบหมายเลขลอตเตอรี่ได้
8. ผู้เล่นจะต้องรักษาหมายเลขลอตเตอรี่ให้ปลอดภัยและทำการตรวจสอบหมายเลขลอตเตอรี่ให้ถูกต้อง
9. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ตามที่กำหนดในรางวัล
10. การแข่งขันจะจบกับการประกาศผู้ชนะและรางวัลที่จะถูกให้ในวันที่กำหนด

ตรวจลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561 ออกรางวัลที่รางวัลที่หนึ่ง ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 1 ล้านบาท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนี้คือบุคคลใด ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อว่า นายชัยวัฒน์ วงศ์สนิท รางวัลที่สองที่ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 500,000 บาท ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินโดยบุคคลที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อว่า นายวิชัย สุนทรียา รางวัลที่สามที่ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 300,000 บาท ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินโดยบุคคลที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ชื่อว่า นายสุรพล เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรางวัลอื่นๆ อีกด้วย เช่น รางวัลที่ 4 ถึง รางวัลที่ 12 ที่ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 100,000 บาท ต่อรางวัล และรางวัลที่ 13 ถึง รางวัลที่ 16 ที่ได้รับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 50,000 บาท ต่อรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่หนึ่งของตรวจลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดทำการออกรางวัลทุกเดือน เพื่อให้ทุกท่านมีโอกาสในการได้รับรางวัลที่ดีที่สุดและมีความสุขในการเล่นลอตเตอรี่LINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *