ผลรางวันที่ 1 พฤศจิกายน 25623 ของหวยไทย คือ รางวัลที่ 1 อันดับ เลข 3 ตัวท้าย คือ 872 ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 10,000,000 บาท

ตรวจหวยครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 25623 ได้มีผลรางวัลที่นำไปอยู่ภายในรางวัลที่สอง ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 จำนวนเงินรวมทั้งหมด 50 พันบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 3 จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10 พันบาท และรางวัลที่ 4 จำนวนเงินรวมทั้งหมด 5 พันบาท และรางวัลที่ 5 จำนวนเงินรวมทั้งหมด 500 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดมีรางวัลทั้งหมดจำนวน 11 รางวัล รวมทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งหมด 1,543,500 บาท

1. นักพนันต้องชำระเงินก่อนที่จะเล่นหวยนั้น
และจำกัดจำนวนการเล่นต่อครั้ง

2. นักพนันต้องระบุหมายเลขที่ต้องการเล่นหวยก่อนที่จะเล่น

3. หลังจากที่นักพนันเลือกหมายเลขที่จะเล่นแล้ว จะมีการตรวจสอบเพื่อดูว่าหมายเลขที่นักพนันเลือกนั้นตรงกับหมายเลขที่ออกมาในงวดนั้นหรือไม่

4. หากหมายเลขที่นักพนันเลือกตรงกับหมายเลขที่ออกมาในงวดนั้น นักพนันจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

5. หากหมายเลขที่นักพนันเลือกไม่ตรงกับหมายเลขที่ออกมาในงวดนั้น นักพนันจะสูญเสียเงินทั้งหมดที่ใช้ในการเล่น

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทางการตรวจหวยรัฐบาลได้ประกาศผลรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 ในวันนี้เป็นรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 ที่ออกออมสินที่ชนะในงวดนี้คือเลขท้าย 4 ตัวที่เป็นรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 คือ รางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 ที่ออกออมสินที่ชนะในงวดนี้คือ เลขเด็ดรางวัลที่ 1 คือ รางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 ที่ออกออมสินที่ชนะในงวดนี้ คือ รางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 ที่ออกออมสินที่ชนะในงวดนี้คือ เลขท้าย 4 ตัวที่เป็นรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 คือ เลขเด็ด 61275 และรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 2 คือ เลขเด็ด 64446 รวมรางวัลทั้งหมดที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ทั้งหมดมีรางวัลที่ชนะรวมกันทั้งสองรางวัลเป็นเลขท้าย 4 ตัว คือ 61275 และ 64446 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทั้งสองรางวัลที่ชนะในการตรวจหวยรัฐบาลรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้เรียบร้อยแล้วLINK:
ตรวจ หวย 1 พฤศจิกายน 25623
ตรวจ หวย 1 พฤศจิกายน 25623
ตรวจ หวย 1 พฤศจิกายน 25623
ตรวจ หวย 1 พฤศจิกายน 25623

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *