1. เลขท้าย 2 ตัว: จับฉลาก (45) 2. เลขท้าย 3 ตัว: จับรางวัล (829) 3. เลขท้าย 4 ตัว: รับรางวัลที่ 1 (7462) 4. เลขท้าย 5 ตัว: รับรางวัล

สลากกินแบ่ง รัฐบาล เป็นการจัดทำรางวัลที่จัดขึ้นทุกปีโดยรัฐบาลที่มีการจัดทำโดย กระทรวงการคลัง โดยใช้จ่ายภาษีที่รัฐบาลรับมา เพื่อให้เป็นการรับชดใช้ภาษีที่รัฐบาลรับมา และให้รางวัลให้กับผู้ชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สลากกินแบ่ง รัฐบาล ประกอบด้วยการจัดทำรางวัลที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท รางวัลที่ระลึกอยู่ในการจัดทำรางวัลนี้ประกอบไปด้วยรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท รางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท จัดทำขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีการจัดทำรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาทออกมากว่า 1 ล้านรางวัล ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดที่สูงสุดของรางวัลนั้นคือ 100 ล้านบาท รางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จัดทำขึ้นมีทั้งหมด 10 รางวัล และรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท จัดทำขึ้นมีทั้งหมด 1 รางวัล รวมทั้งหมดมีรางวัลทั้งหมด 11 รางวัลที่จัดทำขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และในวันที่นั้นก็เป็นวันที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสลากกินแบ่ง รัฐบาล มากที่สุดในประวัติของกิจกรรมนี้

1. ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลได้

2. การสมัครสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องมีการชำระเงินก่อน

3. การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องทำก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

4. ผู้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับทันทีการแจ้งเตือนว่ามีการออกรางวัลในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

5. รางวัลที่ได้รับจะถูกแจกให้แก่ผู้เล่นที่มีสลากที่ถูกต้อง

6. ผู้เล่นที่มีสลากที่ถูกต้องจะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ตามจำนวนแต่ละรางวัล

7. ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ตามที่ระบุในสลากกินแบ่งรัฐบาล

8. รางวัลที่ได้รับจะต้องรับรองการชำระเงินและการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีรางวัลทั้งหมดจำนวน 10 รางวัล โดยมีรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 3 จำนวน 8 รางวัล รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 2 หมื่นบาท รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลคือ นายสมชาย สุขวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา นายสมศักดิ์ สุขชัย อำเภอเมืองชลบุรี และนายสุริยา สุขสมบูรณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดทำการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้LINK:
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2564
สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *