ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2563 แบบกรอกตัวเลข ผลลัพธ์คือ รางวัลที่ 1 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว คือ 09 รางวัลที่ 2 อันดับ เลขท้าย 3 ตั

ตรวจหวยรางวัลที่ 16 ธันวาคม 2563 ผลลัพธ์คือ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว คือ 894 รางวัลที่ 2 เลขท้าย 3 ตัว คือ 739 รางวัลที่ 3 เลขท้าย 3 ตัว คือ 879 รางวัลที่ 4 เลขท้าย 2 ตัว คือ 51 รางวัลที่ 5 เลขท้าย 2 ตัว คือ 97 รางวัลที่ 6 เลขท้าย 2 ตัว คือ 34 รางวัลที่ 7 เลขท้าย 2 ตัว คือ 86 รางวัลที่ 8 เลขท้าย 2 ตัว คือ 45 รางวัลที่ 9 เลขท้าย 2 ตัว คือ 94 รางวัลที่ 10 เลขท้าย 2 ตัว คือ 59

1. ผู้เล่นสามารถกรอกตัวเลขของหวยที่เล่นได้ทั้งหมดภายในช่วงเวลาที่กำหนด
2. ผู้เล่นสามารถกรอกตัวเลขของหวยได้ทั้งหมดภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3. ผู้เล่นต้องกรอกตัวเลขของหวยในรูปแบบที่กำหนดไว้ทั้งหมดภายในช่วงเวลาที่กำหนด
4. ผู้เล่นต้องกรอกตัวเลขของหวยให้ถูกต้องทั้งหมดภายในช่วงเวลาที่กำหนด
5. ผู้เล่นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขของหวยที่กรอกไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
6. ผู้เล่นจะต้องชำระเงินก่อนที่จะกรอกตัวเลขของหวยภายในช่วงเวลาที่กำหนด
7. ผู้เล่นจะไม่สามารถกรอกตัวเลขของหวยที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ตรวจหวย วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้รับเลขท้าย 2 ตัว คือ เลข 8 และ 0 ในรางวัลที่ 1 ที่มีรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล จำนวนเงินที่ได้รับคือ 9,000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในรายการรางวัลที่ 2 ที่มีรางวัลทั้งหมด 2 รางวัล จำนวนเงินที่ได้รับคือ 4,000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในรายการรางวัลที่ 3 ที่มีรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล จำนวนเงินที่ได้รับคือ 2,000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในรายการรางวัลที่ 4 ที่มีรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล จำนวนเงินที่ได้รับคือ 1,000 บาท และสำหรับผู้ที่อยู่ในรายการรางวัลที่ 5 ที่มีรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล จำนวนเงินที่ได้รับคือ 500 บาท สำหรับผู้ที่ใส่ตัวเลขท้าย 2 ตัวคือ เลข 8 และ 0 ทุกคนได้รับรางวัลที่ 5 จำนวน 500 บาทLINK:
ตรวจ หวย 16 ธันวาคม 2563 แบบ กรอก ตัวเลข
ตรวจ หวย 16 ธันวาคม 2563 แบบ กรอก ตัวเลข
ตรวจ หวย 16 ธันวาคม 2563 แบบ กรอก ตัวเลข
ตรวจ หวย 16 ธันวาคม 2563 แบบ กรอก ตัวเลข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *