เลขท้าย 2 ตัว คือ: 08, 14

ตรวจหวยงวดที่ 1 เมษายน 2564 นั้นมีผู้โชคดีทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 3,000,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 1,500,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 1,000,000 บาท

4. รางวัลที่ 4 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 500,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 5 ถึงรางวัลที่ 10 ที่มีมูลค่ารางวัลรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 100,000 บาท และรางวัลที่ 11 ถึงรางวัลที่ 15 ที่มีมูลค่ารางวัลรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 50,000 บาท

1. การเล่นหวยงวดนี้จะต้องมีผู้ซื้อหวยอย่างน้อย 2 คน และสูงสุดที่สามารถซื้อได้คือ 10 คน

2. ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนที่จะซื้อหวยในงวดนี้

3. ผู้ซื้อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องก่อนที่จะซื้อหวย

4. การซื้อหวยจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ผู้ซื้อจะได้รับสลิปหลักฐานการชำระเงินที่แสดงว่าพวกเขาได้ชำระเงินแล้ว

6. ผู้ซื้อจะได้รับหวยที่ซื้อเมื่อการซื้อหวยสำเร็จ

7. การซื้อหวยจะถูกยกเลิกหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ในงวดที่ 1 เมษายน 2564 ทางการตรวจหวยกำลังจะประกาศผลรางวัลที่เกิดขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยรางวัลที่จะได้รับในงวดนี้มีดังนี้ รางวัลที่ 1 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 3,000 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 300,000 บาท รางวัลที่ 3 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 50,000 บาท และรางวัลที่ 4 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ ในรางวัลที่จะประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 เมษายน 2564 เช่น รางวัลที่ 5 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 5,000 บาท และรางวัลที่ 6 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรางวัลทั้งหมดประมาณ 2,000 บาท ทั้งนี้ โดยทางการตรวจหวยจะทำการประกาศผลรางวัลตามปกติ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.LINK:
ตรวจ หวย งวด 1 เมษายน 2564
ตรวจ หวย งวด 1 เมษายน 2564
ตรวจ หวย งวด 1 เมษายน 2564
ตรวจ หวย งวด 1 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *