Nintendo Switch ชุดเกมส์พิเศษ Mario Kart 8 Deluxe ราคา 20,990 บาท

Nintendo Switch Bundle ราคาปกติจะเริ่มต้นที่ $299.99 ซึ่งรวมถึงกล่อง Nintendo Switch, บันทึกการเล่นเกมควบคู่กับ Joy-Con สีสันสองคู่, สาย HDMI และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่จำเป็น. นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจพิเศษในราคาแพงกว่าที่รวมถึงอุปกรณ์เสริมและเกมส์ที่มาพร้อมกับกล่อง Nintendo Switch. แพ็คเกจพิเศษที่มีอยู่ปัจจุบันมีราคาตั้งแต่ $349.99 ถึง $399.99 ตามรุ่นที่เลือก.

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อชุด Nintendo Switch Bundle ทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึง Nintendo Switch และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในชุด

2. ผู้เล่นจะต้องซื้อเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ Nintendo Switch เท่านั้น เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์ได้

3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสินค้าในชุด Nintendo Switch Bundle ทั้งหมดในราคาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการแก้ไขราคาที่กำหนดไว้ใดๆ

4. ผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในชุด Nintendo Switch Bundle เท่านั้น ในการเล่นเกมส์ที่ซื้อมา

5. ผู้เล่นจะไม่สามารถนำอุปกรณ์ที่อยู่ในชุด Nintendo Switch Bundle ออกไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ชุด Nintendo Switch Bundle

ในปัจจุบัน คุณจะพบ Nintendo Switch Bundle ราคาเริ่มต้นในราคาที่เริ่มต้นที่ประมาณ $299.99 สำหรับชุดพร้อมกับเครื่อง Nintendo Switch และซีรีส์เกม Super Mario Bros. U Deluxe นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นๆ ที่มีราคาที่แตกต่างกัน เช่น ชุด Nintendo Switch พร้อมกับซีรีส์เกม Mario Kart 8 Deluxe ราคาประมาณ $359.99 และชุด Nintendo Switch พร้อมกับซีรีส์เกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild ราคาประมาณ $399.99 ซึ่งราคาทั้ง 3 ชุดนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งLINK:
nintendo switch bundle ราคา
nintendo switch bundle ราคา
nintendo switch bundle ราคา
nintendo switch bundle ราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *