1. หวยหุ้นรัฐบาล รางวัลที่ 1 ตัว ที่เลือก: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 2. หวยมาเลย์ชุดที่ 1 ตัว ที่เลือก: 0-2-4-6-8 3. หวยมาเลย์ชุดที่

M4D Lotto is a lottery game created by the Malaysian Government in 2020. The game is based on the traditional 4-digit lottery format, with players choosing four numbers from 0 to 9. The game is drawn twice a week on Wednesdays and Saturdays and the jackpot prize can reach up to RM1 million. Players can also win additional prizes for matching two, three, or four numbers. The game is open to all Malaysian citizens aged 18 and above.

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อที่จะเล่นเกมนี้

2. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสมัครก่อนที่จะเล่นเกมนี้

3. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อหวยตามระเบียบก่อนที่จะเล่นเกมนี้

4. ผู้เล่นจะต้องเลือกหมายเลขในแบบที่ทางระบบกำหนดให้ และทำการซื้อหวยตามระเบียบก่อนที่จะเล่นเกมนี้

5. ทางระบบจะทำการออกหวยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้เล่นทำการซื้อหวย

6. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อหวยทุกครั้งที่ทางระบบออกหวย

7. ทางระบบจะทำการออกรางวัลทุกครั้งที่ผู้เล่นทำการซื้อหวย

8. ผู้เล่นที่ชนะจะได้รับรางวัลตามจำนวนที่ทางระบบกำหนดให้

9. ผู้เล่นที่ชนะจะต้องทำการยื่นใบสมัครรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ทางระบบกำหนดให้

10. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่างที่กำหนดให้เพื่อที่จะเล่นเกมนี้

หวยมาเลเซีย (M4D) ประกาศผลรางวัลที่ถูกรางวัลวันนี้ เป็นรางวัลที่ถูกรางวัลครั้งแรกของปี 2021 ทั้งหมด 2 รางวัลที่ถูกรางวัล คือ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล คือ RM10,000,000 และรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล คือ RM1,000,000 และ RM100,000 รางวัล ทั้งหมดมูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมดที่ถูกรางวัลคือ RM11,100,000 รายละเอียดรางวัลที่ถูกรางวัลและรายชื่อผู้ถูกรางวัลสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของหวยมาเลเซีย (M4D) และทางช่องทางอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ หวยมาเลเซีย (M4D) จะประกาศผลรางวัลที่ถูกรางวัลให้กับผู้ชนทุกเดือน ทั้งนี้ หวยมาเลเซีย (M4D) ยังมีรางวัลอื่นๆ ให้กับผู้ชนอีกมากมาย รวมทั้งรางวัลแรกรับ และรางวัลอื่นๆ ที่มีมูลค่ารวมกว่า RM50,000,000 ในแต่ละปี ทั้งนี้ หวยมาเลเซีย (M4D) ยังมีการเปิดรับการสมัครสมาชิกใหม่อยู่ตลอดเวลา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหวยมาเลเซีย (M4D) หรือทางช่องทางอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ หวยมาเลเซีย (M4D) ขอให้ทุกท่านได้รับรางวัลในครั้งถัดไปLINK:
หวย มาเล ย์ m4d วัน นี้
หวย มาเล ย์ m4d วัน นี้
หวย มาเล ย์ m4d วัน นี้
หวย มาเล ย์ m4d วัน นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *