ในงวดที่ 1 ของลอตเตอรี่มีนาคม 60 ผู้เล่นสามารถเล่นในรางวัลที่มีมูลค่ารวมสูงสุดอยู่ที่ 7 ล้านบาท โดยมีรางวั

ตรวจลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 ประกอบด้วยการจับรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล โดยมีรางวัลที่ออกมาดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 500,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 300,000 บาท รางวัลที่ 4 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 200,000 บาท รางวัลที่ 5 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 100,000 บาท และรางวัลที่ 6 เป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,950,000 บาท ที่ถูกจับรางวัลในงวดนี้ ซึ่งมีผู้รับรางวัลทั้งหมด 6 คน ได้แก่ คุณกันต์ ทองทิพย์ คุณสุนทร ทองทิพย์ คุณทิพย์ เทพศิริ คุณพิชิต ทองทิพย์ คุณณัฐพล ทองทิพย์ และคุณประภาพร ทองทิพย์

1. ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และมีที่อยู่อยู่ในประเทศไทยสามารถเล่นลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 ได้

2. ทุกคนที่สมัครเข้าร่วมลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 จะต้องชำระค่าสมัครก่อนที่จะเริ่มการเล่น

3. ทุกคนที่สมัครเข้าร่วมลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 จะต้องซื้อหมายเลขลอตเตอรี่ที่กำหนดให้ก่อนวันที่จะตรวจลอตเตอรี่

4. ผู้ชนะลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวนที่กำหนดไว้

5. ทุกคนที่เข้าร่วมลอตเตอรี่งวด 1 มีนาคม 60 จะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นที่กำหนดไว้ในการจัดการลอตเตอรี่

ตรวจลอตเตอรี่ งวด 1 มีนาคม 60 ประกาศผลรางวัลแล้ว ซึ่งมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งคือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับรางวัลเงินสดทั้งหมดจำนวน 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสดทั้งหมดจำนวน 3 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 จะได้รับรางวัลเงินสดทั้งหมดจำนวน 2 ล้านบาท โดยจะมีผู้โชคดีทั้งหมด 10 คน ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง โดยรางวัลที่ 1 จะแบ่งให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 5 คน รางวัลที่ 2 จะแบ่งให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 3 คน และรางวัลที่ 3 จะแบ่งให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 2 คน โดยรางวัลทั้งหมดนี้จะมีการจ่ายให้ผู้โชคดีภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานการตลาดลอตเตอรี่ กรมกิจการพลเรือนฯ ที่กรุงเทพมหานครLINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 1 มีนาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 1 มีนาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 1 มีนาคม 60
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 1 มีนาคม 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *