รางวัลที่ 1 หมายเลข 053184 รางวัลที่ 2 หมายเลข 568595 รางวัลที่ 3 หมายเลข 845708 รางวัลที่ 4 หมายเลข 280172 รางวัลที่ 5 หมายเลข 939679 รางว

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่ 16 มกราคม 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยทางกรมการปกครอง และการทำนายการรัฐบาล มีผลดังนี้

พรรคประชาธิปไตยไทย ได้รับการสนับสนุนจำนวนมากที่สุด จำนวน 250 ที่นั่ง พรรคพลังประชาชาติไทย ได้รับการสนับสนุนจำนวนที่สองมากที่สุด จำนวน 121 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย ได้รับการสนับสนุนจำนวนที่สามมากที่สุด จำนวน 54 ที่นั่ง พรรคอนุรักษ์ชาติและสันติภาพ ได้รับการสนับสนุนจำนวนที่สี่มากที่สุด จำนวน 44 ที่นั่ง และพรรคเพื่อแผ่นดินไทย ได้รับการสนับสนุนจำนวนที่ห้ามากที่สุด จำนวน 6 ที่นั่ง และพรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้รับการสนับสนุนจำนวนที่หกมากที่สุด จำนวน 4 ที่นั่ง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่ 16 เป็นการประกาศผลการลงคะแนนในการเลือกตั้งนักการเมืองรัฐบาลในปี 2564 และกำหนดจำนวนที่นั่งที่แต่ละพรรคจะได้รับในการเข้าสู่รัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อการก่อตั้งรัฐบาลใหม่ในปี 2565 โดยทางรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุด ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

1. การลงทะเบียนต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไป

2. ผู้เข้าร่วมการสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องและมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไป

3. การลงทะเบียนสำหรับการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 23 มกราคม 2564

4. การสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2564

5. ผู้ที่ชนะการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับรางวัลทั้งหมดที่กำหนดไว้

6. ผู้ชนะการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันที่การสลากสิ้นสุด

7. ผู้ชนะการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ 16 มกราคม 2564 ได้ประกาศออกมาแล้ว ซึ่งมีผู้โชคดีทั้งหมด 6 รางวัล ดังนี้

– รางวัลที่ 1 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท
– รางวัลที่ 2 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 200,000 บาท
– รางวัลที่ 3 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท
– รางวัลที่ 4 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท
– รางวัลที่ 5 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาท
– รางวัลที่ 6 คือ เงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย เงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท และเงินรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท ทั้งนี้จะถูกจับฉลากรางวัลพิเศษในวันที่ 18 มกราคม 2564 ในรูปแบบการจับฉลากออนไลน์ โดยทางการกำหนดการจะจัดขึ้นที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทางช่องทางอื่นๆ อีกด้วยLINK:
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล 16 มกราคม 2564
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล 16 มกราคม 2564
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล 16 มกราคม 2564
ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล 16 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *