ผลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คือ หมายเลข 1, 6, 14, 18, 28, 34, 38, 43, 49, 55, 61, 75, 77, 80 และเลขท้าย 3 ตัวท้าย

The Thai Lottery draw for August 1, 2560 was held on August 1, 2560 at the Government Lottery Office in Bangkok, Thailand. The first prize of 30 million baht was won by ticket number 4-6-2-5-7-3-8-9-1-0. The second prize of 10 million baht was won by ticket number 4-5-6-7-8-9-1-2-3-0. The third prize of 5 million baht was won by ticket number 4-3-2-5-6-7-8-9-1-0. In addition, there were seven consolation prizes of 1 million baht each, which were won by tickets numbers 4-3-2-5-6-7-8-9-0-1, 4-3-2-5-6-7-8-9-1-2, 4-3-2-5-6-7-8-9-1-3, 4-3-2-5-6-7-8-9-1-4, 4-3-2-5-6-7-8-9-1-5, 4-3-2-5-6-7-8-9-1-6, and 4-3-2-5-6-7-8-9-1-7. ตัว

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อหมายเลขลอตเตอรี่ที่อยู่ในช่วงของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ก่อนที่จะสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้
2. ผู้เล่นจะต้องเลือกอย่างน้อย 4 หมายเลขลอตเตอรี่ที่อยู่ในช่วงของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าลอตเตอรี่ที่เลือกก่อนที่จะร่วมลุ้นรางวัลได้
4. ผู้เล่นจะต้องตรวจสอบหมายเลขลอตเตอรี่ที่เลือกในงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อดูว่าถูกรางวัลหรือไม่
5. ผู้เล่นจะต้องรับรางวัลที่ได้รับโดยตรงจากสำนักงานลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องD

ลอตเตอรี่ประเทศไทย งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผลรางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นดังนี้ รหัสรางวัลที่ 1 เลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวบ่งชี้ว่าเลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวที่สองคือ 9084 รางวัลแรกมีมูลค่ารางวัลทั้งหมดทั้งหมด 2,500,000 บาท รางวัลที่ 2 เลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวบ่งชี้ว่าเลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวที่สามคือ 0386 รางวัลที่ 2 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมด 1,000,000 บาท รางวัลที่ 3 เลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวบ่งชี้ว่าเลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวสี่คือ 6145 รางวัลที่ 3 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมด 500,000 บาท รางวัลที่ 4 เลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวบ่งชี้ว่าเลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวห้าคือ 7372 รางวัลที่ 4 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมด 300,000 บาท และรางวัลที่ 5 เลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวบ่งชี้ว่าเลขท้าย 4 ตัวที่ออกตัวหกคือ 5409 รางวัลที่ 5 มีมูลค่ารางวัลทั้งหมด 100,000 บาท ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดที่ออกตัวที่สองถึงสิบ มีมูลค่ารางวัลทั้งหมดทั้งหมดประมาณ 500 บาท ทุกรางวัล ทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลทุกรางวัลจะต้องมายื่นหลักฐานที่กำหนดให้ในการรับรางวัล ในกรณีที่มีการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าหลักฐานไม่สมบูรณ์ รางวัลจะถูกยกเลิกLINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด ประจำ วัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 4
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด ประจำ วัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 4
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด ประจำ วัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 4
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด ประจำ วัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *