1. ลูกเต๋า: หนึ่ง, สอง, สาม 2. ลูกบอล: สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน 3. ลูกดินสอ: กลาง, ซ้าย, ขวา 4. ลูกเขย: ดอกสีชมพู,

2563

The Thai lottery, known as “Sala Gin Bae” (สลากกินแบ่ง), is a popular form of gambling in Thailand. On February 1, 2563, the first draw of the year was held and the results were as follows:

The first prize was won by ticket number 648352, which won the lucky winner a prize of 10 million baht.

The second prize was won by ticket number 813175, which won the lucky winner a prize of 3 million baht.

The third prize was won by ticket number 874673, which won the lucky winner a prize of 1 million baht.

In addition to the three main prizes, there were also numerous other prizes awarded to lesser winning tickets. The total prize pool for the draw was worth over 20 million baht. 2562

1. การเล่นสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีกฎการเล่นดังนี้:

• ผู้เล่นจะต้องซื้อตั๋วสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการเล่น

• ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลขที่ซื้อไว้บนตั๋วสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับรางวัล

• ผู้เล่นที่ชนะจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในตั๋วสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

• ผู้เล่นจะต้องทำการยืนยันการชนะรางวัลในเวลาที่กำหนดโดยทางผู้จัดงวดสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจะสูญหายรางวัลทันที

• ผู้จัดงวดสลากกินแบ่งงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎการเล่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พ.ศ. 2563

สลากกินแบ่ง งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการออกรางวัลที่สุดยอดเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ การออกรางวัลทั้งหมดมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1.3 พันล้านบาท ซึ่งมีผู้โชคดีทั้งหมดที่ได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นถึง 1,845 รางวัล โดยมูลค่ารางวัลที่ได้รับมีดังนี้ รางวัลที่ 1 มูลค่าเท่ากับ 1 พันล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่าเท่ากับ 100 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่าเท่ากับ 10 ล้านบาท และรางวัลที่ 4 มูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท โดยทั้งหมดนี้จะถูกจ่ายให้กับผู้โชคดีที่มีรางวัลที่ถูกต้องในภายหลังLINK:
สลากกินแบ่ง งวด วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์
สลากกินแบ่ง งวด วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์
สลากกินแบ่ง งวด วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์
สลากกินแบ่ง งวด วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *