1. ตรวจสอบและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาลาว 2. ศึกษาวิธีการใช้ภาษาลาวในการเขียนโปรแกรม 3. เรียนรู้เกี่ยวกับ

เป็นประวัติที่สำคัญของประเทศลาว ลาวพัฒนาวันนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งมีการปฏิรูประเทศให้เป็นรัฐประชาธิปไตยจากการปกครองของสมาคมชาติของลาว ปัจจุบันลาวพัฒนาวันนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางสังคม โดยการพัฒนาหลายด้านของรัฐบาล และการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีการพัฒนาที่ดีที่สุดในประเทศลาวตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน

1. ต้องทำการตรวจสอบสภาพของลาวให้ครบถ้วนก่อนเริ่มเล่น

2. ในการพัฒนาลาวจะต้องทำให้ลาวสามารถทำภารกิจที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง

3. การเล่นวันนี้จะต้องทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ควรทำการปรับปรุงลาวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลาวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนชาวลาวได้ร่วมกันร่วมกิจกรรมตรวจพัฒนาชุมชนในวันนี้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บ้านเมือง โดยมีการตรวจพัฒนาทั้งในเรื่องการศึกษา การสื่อสาร การออกแบบชุมชน และการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อชุมชนของชาวลาว และช่วยให้ชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นLINK:
ตรวจ ลาว พัฒนา วัน นี้
ตรวจ ลาว พัฒนา วัน นี้
ตรวจ ลาว พัฒนา วัน นี้
ตรวจ ลาว พัฒนา วัน นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *