หวยรางวัลที่ 1: หมายเลข 8, 15, 22, 29, 36, 43 + เลขพ่อแม่ 1

หวยประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีรางวัลที่รางวัลที่ 1 เป็นรางวัลใหญ่ที่หมายเลขที่ออกมาในรอบนี้คือ 5 ตัวบน ที่คือ 825369 รางวัลที่ 2 เป็นรางวัลรองละ 3 ล้านบาท ที่ออกมาในรอบนี้คือ 5 ตัวบน ที่คือ 82536 และรางวัลที่ 3 เป็นรางวัลรองละ 300 พันบาท ที่ออกมาในรอบนี้คือ 5 ตัวบน ที่คือ 8253 และรางวัลที่ 4 เป็นรางวัลรองละ 50 พันบาท ที่ออกมาในรอบนี้คือ 4 ตัวบน ที่คือ 825 และรางวัลที่ 5 เป็นรางวัลรองละ 5 พันบาท ที่ออกมาในรอบนี้คือ 3 ตัวบน ที่คือ 8

1. การเล่นหวยจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 2 คน ถึงจะสามารถเล่นได้

2. แต่ละคนจะต้องซื้อหวยอย่างน้อย 1 ชุด และชุดหวยที่ซื้อต้องมีจำนวนตัวเลขทั้งหมด 6 ตัว

3. ตัวเลขที่เลือกในแต่ละชุดหวยต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 45

4. ในแต่ละชุดหวยต้องมีตัวเลขทั้งหมด 6 ตัว และตัวเลขที่เลือกต้องไม่ซ้ำกัน

5. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสิทธิ์ก่อนที่จะสามารถเล่นหวยได้

6. ผู้เล่นที่ชนะจะได้รับรางวัลตามกฎที่กำหนด

หวยไทยวันนี้ออกรางวัลที่หมายเลข 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับรางวัลที่หนึ่งเป็นจำนวนเงินรางวัลที่สูงสุดของประจำงวด โดยมีรางวัลที่หนึ่งที่มีจำนวนเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเป็นเงินละ 8,890,000 บาท รายการที่ออกรางวัลทั้งหมดคือ เลขท้าย 2 ตัวที่ออกรางวัลที่หนึ่งได้รับรางวัลเป็นเงินละ 2,000,000 บาท และเลขท้าย 3 ตัวที่ออกรางวัลที่สองได้รับรางวัลเป็นเงินละ 1,000,000 บาท และรางวัลที่สามที่ออกรางวัลเป็นเงินละ 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่สี่ที่ออกรางวัลเป็นเงินละ 100,000 บาท และรางวัลที่ห้าที่ออกรางวัลเป็นเงินละ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษและรางวัลย่อยอื่น ๆ ที่ออกรางวัลในงวดนี้ด้วย ทั้งนี้หวยไทยวันนี้ออกรางวัลทั้งหมดทั้งหมดรวมกันเป็นเงินละ 10,890,000 บาท ที่นำไปสู่การชนะที่ดีของผู้เล่นทั้งหมดLINK:
หวย 1 กุมภาพันธ์ 2564
หวย 1 กุมภาพันธ์ 2564
หวย 1 กุมภาพันธ์ 2564
หวย 1 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *