คำแนะนำสั้นๆคือ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคมทั้งหมดเพื่อดูว่าเลขที่ได้รับการจับฉลากออกมาเ

2563

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นการตรวจสลากกินแบ่งที่จัดขึ้นโดยกรมสรรพากร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดทุกเดือน โดยทางกรมสรรพากรจะจัดกิจกรรมตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามหลวงพระนคร โดยในกิจกรรมตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น มีรางวัลรวมทั้งหมด 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 รางวัลที่ 6 รางวัลที่ 7 และรางวัลที่ 8 ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในกิจกรรมตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น มีผู้เข้าร่วมการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดมากกว่า 100,000 คน และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดมากกว่า 8 คน 2563

1. การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ ในเวลา 18.30 น.

2. การสมัครเข้าร่วมการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะต้องทำการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน โดยจะต้องใช้บัตรประชาชนของผู้สมัครในการยืนยันตัวตน

3. การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะต้องมีผู้ตรวจสลากที่ได้รับการรับรองจากกรมการตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะทำการตรวจสลากทุกคู่ที่สมัครเข้าร่วมการตรวจ

4. ในการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ในกฎการเล่น ซึ่งรางวัลที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนคู่ที่ชนะในการตรวจ

5. การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะต้องทำการตรวจสลากอย่างเป็นระบบและทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจสลากอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ชนะได้รับรางวัลที่ถูกต้อง

6. ทางราชการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจสลากอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจสลากอย่างละเอียด และจะแจ้งให้ทราบผลการตรวจสลากอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ชนะทราบว่ามีสิทธิ์ได้รับรางวัลหรือไม่ 2563

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลรางวัลวันนี้ มีผู้โชคดีทั้งหมด 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัลที่รางวัลที่ 1 คือ รางวัลเงินรางวัลที่ 1 จำนวนทั้งหมด 10,000,000 บาท สำหรับรางวัลที่ 2 จำนวนทั้งหมด 3,000,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวนทั้งหมด 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่อยู่ในเว็บไซต์ของ กรมสรรพากรLINK:
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 ธันวาคม
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 ธันวาคม
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 ธันวาคม
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *